Skip to main content

Privatlivspolitik

Senest revideret den 15 juli 2020

Minveninde.dk's data ansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Minveninde.dk er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger hvis du oplyser dem:

  • Navn, by, e-mailadresse, profil billede og billede i forbindelse med billede godkendelse, interesser, civilstatus, antal børn, fødselsdato samt rygevaner. 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig.

Minveninde.dk's formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, og kun ud fra legitime interesser, når vi har en lovlig grund.

  • For at kunne verificere dig som ægte bruger af minveninde.dk.
  • Administration af din relation til os.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der ikke er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til nogen. Skulle der blive behov for det, vil det kun ske med dit forudgående samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Du kan til enhver tid slette din egen profil. Når du sletter din profil, bliver alt profil indhold, billeder, og andet indhold du måtte have oprettet, slettet med det samme. 

Vi tager løbende backups af databasen bag minveninde.dk. Dine oplysninger kan stadig være lageret her i en periode, indtil vi tager en ny backup. Ønsker du, at vi sletter dig fra vores backups, skal du sende os en mail på support@minveninde.dk med oplysning om dit brugernavn, så sletter vi alle data der vedrører din profil fra vores backups.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.